O nás

K.O. Podběl 1994-97 / 2006

Z historie

Podběl je „Kamarádská osada“, původně založená 4.6.1994, kdy vznikla za účelem stmelení kolektivu instruktorů a měla navázat na slavnější T.O. Šafrán (trampskou osadu působící na Jihlavsku, která pořádala akce i pro širší trempskou veřejnost) a již daleko méně slavnou K.O. Janštejn, která po krátké době od svého založení zanikla.

Takže 4.6.1994 na tábořišti pod zříceninou hradu Janštejna vzplál zakládající oheň „kamarádské osady“. Zakládajícími členy byli: Jelen, Evka (Beruška), Míša (Mikeš, Rolnička), Kýbl, Mary a Lapťa. Šerifem byl zvolen Jelen. Osada společně s dalšími kamarády trávila víkendy na srubu pod Janštejnem a připravovala tématické výpravy pro oddíl Vlčat. Dvakráte to byla „Zlatá horečka“ (podruhé za pomoci kamarádů z U.T.C.) a jednou „Lovci kožešin“. Po třech letech osada tiše vyšuměla do ztracena.

Zakládající listina K.O. Podběl
Zakládající listina K.O. Podběl

Po deseti letech jezdil Lapťa s partou bývalých členů oddílu Vlčat, která lpěla na svém kamarádství a pořádala pro sebe různé akce. Dne 24.2.2006, během Zimního vandru na Hruboskalsko, se tato parta za přítomnosti Mrni, Mušáka, Kanála a Lapti rozhodla obnovit K.O. Podběl. Bylo rozhodnuto, že osada bude fungovat na velice volném základu, nebude mít šerifa a na jejích akcích bude mít rozhodující slovo hlavní organizátor. Byly ustanoveny čtyři zákony K.O.P. a do osady přizváni Betty a Tonda (Štroncl, Pudl, Gaia). Z původních zakladatelů mimo Lapti své členství obnovila pouze Rolnička a Kýbl.

Osada byla obnovena a činnost se rozjela na plné obrátky. Brzy to způsobilo i přírůstek osadníků. Z šesti se obnovená osada rozrostla na 23 členů.

V roce 2006 osada uspořádala nebo se jako osada zúčastnila 16 akcí, v roce 2007 to bylo 22 akcí a činnost neustávala ani v následujících letech.

Akce

Mezi tradiční akce patří Zimní srub, zimní vandr do skal, jarní, velká a podzimní voda, hory, jarní, letní a podzimní vandr, kola, zdobení stromečku na Štědrý den a oslava Silvestra. Mimo tyto své akce se osada účastní (i když většinou jen v řádu jednotlivců) činnosti okolních T.O. a snaží se být podporou tábornickým oddílům.

Mezi nezapomenutelné akce se dají počítat velké letní vody Lužnice (2006 za povodňového stavu) a Ohře (2007), týdenní horské lyžovačky v Itálii, týdenní expedice do Černé hory a v roce 2008 pak 14. výroční (ale přitom první) oheň, týdenní cyklistická akce Kola ’08 a  dvě třítýdenní expedice do Laponska.

Osadní bouda

V roce 2006 jsme díky kamarádské podpoře T.O. Kobylky získali i základnu, jíž se stala bouda u Bílého Kamene. Tuto jsme uvedli do stavu vyhovujícímu počtu našich členů a snažíme se o to, aby byla i nadále důstojným místem společných setkání s kamarády.

Současnost

S postupujícími léty na většinu dopadly povinnosti běžného života – kariéry, baráky, rodiny. Navzdory tomuto pokračuje osada v užším počtu ve své činnosti a pevné jádro nadále vyráží hlavně na osvědčené tradiční akce.

V roce 2016 jsme se po desetiletém působení na boudě vzepjali k její rekonstrukci – jednalo se tedy spíše o záchranou akci než o nějaké zvelebování. Přestavba trvala čtrnáct dnů a zúčastnili se všichni, kdo měli ruce a nohy. Myslím, že výsledek stál za to a že nám bouda bude ještě dlouho sloužit. O víkendech tato osadní základna ožívá nejen členy, ale často i jejich potěrem, který je tu stejně doma jako mi starší.

Boudu nevyužíváme pouze my, ale je k dispozici i členům T.O.Kobylky a po domluvě se stává často alternativou pro menší dětské oddíly z okolí.

V sobotu 8.6.2019 vzplál na osadním fleku 25. výroční oheň naší osady, čímž jsme ukončili každoroční potlachy a budeme se na všechny těšit v roce 2024 při třicátém výročáku.

Děti rostou a tak začínáme být znovu vidět na lesních cestách nebo v peřejích řek – a to je dobře!

Lapťa – K.O.Podběl